aldbbanner01

Belépés
Bödecs Pál

Bödecs Pál

Ne hiába mondd

Az igehirdetés alapigéje: 5Móz 5:11
Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!

Tanításunk alapvonásai

A Szentírásról és annak magyarázatáról

Felfogásunk szerint az egyház egyik ismertetőjele az ige tiszta hirdetése, amit ebben az esetben többnek tartunk, mint emberi szó. "Predicatio verbi Dei est verbum Dei" (Isten igéjének prédikálása Isten igéje) - olvassuk az 1566-ban megjelent Helvét hitvallásban. Ez először is azt jelenti, hogy a bibliai szöveg élő szóban, a gyülekezet közösségében, magyarázat, prédikálás során tud Isten igéjévé válni. Mivel ezt mindig újra meg kell fogalmazni, ezért fokozottan ügyelni kell az igehirdetés időszerűségére, hitelességére, tisztaságára, amiben alaposan átgondolt és egymással szoros belső összefüggésben lévő szabályok segítenek. (A Helvét hitvallásben erről ezt olvassuk: A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek (tudniillik az eredeti nyelvek szellemében, a körülmények megfontolásával, valamint a hasonló vagy eltérő, több és világosabb szentírási helyek figyelembevételével), amely a hit és a szeretet szabályával megegyezik s főképpen Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére szolgál.)
A református vallás egyik legfőbb jellegzetessége, hogy - átérezve a feladat emberi értelmet meghaladó voltát - kész párbeszédet folytatni egy-egy magyarázat helyességéről, vagy szabály érvényességéről a Biblia belső összefüggéseinek alapján. (folytatjuk)

Életre keltett Krisztussal

Ef 2,4-10

4De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett,5hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! –6és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban,7hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka;9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.10Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

Subscribe to this RSS feed