Vasárnap délelőtti igehirdetések


A lejátszónak szüksége van a Flash bekapcsolására.

Cím Igehely Igehirdető Dátum
Erőfeszítés nélküli erő Lukács 3:4-6 2015. december 20.
Okosak és balgák Máté 7:7-8
Máté 25:1-13
2015. november 22.
Megváltottak és oroszlánok Ézsaiás 35:1-10 2015. szeptember 06.
„… nélküli vagyok!” Efézus 2:11-19
Efézus 3:4-6
2015. július 25.
A nép Isten szava nélkül maradt II. Mózes 32:1-14 2015. július 12.
Elvitték a sírhelyből János 20:11-18 2015. április 05.
Az újjászületés lehetősége Efézus 5:8-17 2015. február 22.
Isten báránya János 1:6-7
János 1:19-28
János 1:35-36
2015. január 04.
Az Úr közel Filippi 4:10-13 2014. január 01.
Vigasztaljátok egymást I. Thesszalonika 4:13 2011. november 20.